ZIJDE – SILK door Ria van Els – Dubelaar

ZIJDE-SILK COVER
‘ZIJDE – SILK’ is een persoonlijk verhaal over zijde, even rijk gevarieerd als de stof zelf, en even onvoorspelbaar als de mens die er zijn creaties mee maakt.
Het boek is losjes verdeeld in verschillende thema’s: zijdeteelt, soorten zijde, werk van kunstenaars, historische en technische informatie, DIY recepten enz.
‘Zijde Silk’ verbindt traditioneel handwerk met nieuwe uitdagende vormen van zijde voor de toekomst.
De overweldigende illustraties hebben een gemeenschappelijke deler:

Het draait allemaal om zijde!

Bijzonder:
Ieder exemplaar van ZIJDE – SILK is voorzien van een staal zuiver zijden stof in de cover. Dit verhoogt in belangrijke mate de gevoelswaarde evenals de educatieve waarde van het boek!

Ria van Els -Dubelaar
is docent textiel, publiceert in vakbladen en geeft lezingen.
Van haar hand verscheen in 1991 het boek Zijde: Stof tot verven (ISBN 90 213 0964).
Zij organiseert en geeft workshops en masterclasses op het gebied van zijde. Dat doet zij ook in samenwerking met collega’s uit Nederland, Japan, Rusland en diverse Europese landen. In 1982 begon zij samen met Agnes Dubelaar het bedrijf Zijdar in Franeker, gespecialiseerd in natuurzijde. Dutch Felt- Vilt in Beeld is een uitgave van Zijdar Book, info@zijdar.nl

– Nederlands / Engelstalig
– 200 pagina’s in full colour
– 438 illustraties
– ISBN/EAN 798-90-78376-21-7
– Uitgave Zijdar Book
€ 49,95

» Klik hier om het boek online te bestellen «

Tip: met de code zijdesilk ontvangt u direct € 3,- korting op de verzendkosten. De coupon code kan worden ingevuld tijdens het afrekenproces (geen hoofdletters, geen spatie)

(of bestel onderaan deze pagina door het bestelformulier in te vullen)


SILK – ZIJDE by Ria van Els – Dubelaar

ZIJDE-SILK COVER
‘SILK – ZIJDE’ is a personal story about silk, as richly varied as silk itself and as unpredictable as the people who create with it.
Overall, the book is loosely divided into sections: sericulture, types of silk, artist’s work, historical and technical information, DIY recipes and so on.
‘Zijde Silk’ marries traditional values of craft to new forms’ of silk, which defies all tradition.
The illustrations -in their dazzling variety- presented here share a single overriding characteristic:

It’s all about silk!

Unique book:
In each copy a unique sample of pure silk fabric is integrated.

– Dutch/English version
– 200 pages in full colour
– 438 illustrations
– ISBN/EAN: 978-90-78376-21-7
– Publisher Zijdar Book, 2015
€ 49,95

» Click here to order the book online «

(or fill out the below order form to order a copy of the book)

Bestelformulier Zijde - Silk

Vul dit formulier in en u krijgt z.s.m. bericht omtrent de levering van het boek.

Uw naam (verplicht):

Uw email (verplicht):

Straat + huisnummer (verplicht):

Postcode (verplicht):

Woonplaats (verplicht):

Aantal exemplaren (verplicht):

Opmerkingen: